ЛогоБібліотека ХНУМ
bka_khnum@ukr.netХарків, майдан Конституції, 11/13Пн – Пт: 09:00 – 17:00 Сб: 09:00- 14:00 Нд: вихідний
Вхід

Бібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

 

Історія бібліотеки (1887-  )

 

Бібліотека університету  - одна з найстаріших та найбільших музичних бібліотек України. Її історія пов'язана з історією Харківської консерваторії та її попередника –Харківського музичного училища. Засновником обох навчальних закладів був відомий диригент, піаніст та педагог Ілля Ілліч Слатін. У «Річному звіті Комітету товариства піклування...» від 22 листопада 1887 р.  читаємо: «...16 квітня. ..постановлено, утворити при музичному училищі педагогічну музичну бібліотеку».
Таким чином, 16 квітня 1887 року можна вважити днем народження бібліотеки.

У 1917 році фонди бібліотеки передаються Харківській консерваторії.

До 1940 року бібліотечний фонд складав близько 50 тисяч примірників книг, нот та періодики. На жаль, частина фонду була знищена під час Другої світової війни. Але цінні видання вдалося зберегти завдяки зусиллям харків'ян. Серед них була М. Д. Корабльова, яка стала завідуючою бібліотеки після визволення Харкова в 1943 році. Разом із своїм колективом вона поновила документацію та довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, сприяла подальшому поповненню її фондів.

У 1963 році консерваторія була об'єднана з театральним інститутом, і бібліотека поповнилася літературою з бібліотеки театрального відділення.

На сьогодні нотний фонд бібліотеки ХНУМ є унікальним зібранням видань: рідкісні клавіри опер, партитури симфоній (деякі з автографами видатних митців), авторські рукописи, а також ноти, надруковані в різних країнах світу.

Книжковий фонд надзвичайно цікавий і різноманітний як за галузями знань, так і за його призначенням. Це підручники та інші навчальні видання, наукові монографії, автореферати дисертацій і дисертації, енциклопедичні словники, довідково-бібліографічні видання з музикознавства, театрального мистецтва, кіномистецтва, живопису, мовознавства, культури, педагогіки, психології, історії України тощо, а також зібрання класичної та сучасної художньої літератури.

Фонд музичної та театральної періодики охоплює видання німецькою, англійською та ін. мовами, українські періодичні видання - з 1920-х років.

Особливо варто виділити фонд рідкісних і цінних видань, який налічує 16664 примірники і складається з унікальних документів з вищезгаданих фондів: ноти, друковані з 1834 р. і видані в Мілані, Парижі, Лондоні, Лейпцизі, Берліні, Кракові, Празі та інших містах світу та в Україні – з 1915 р.; книги різними мовами, які є бібліографічною рідкістю; періодика – з 1885 р.

Крім того, фонди бібліотеки поповнювалися особистими бібліотеками видатних харківських діячів та композиторів, з них: найцінніша колекція видатного музикознавця Й. М. Миклашевського — це приблизно 1000 книг з історії та теорії музики, мистецтвознавства, літературознавства, періодичні видання; колекції  П. К. Луценка, Б. А. Любимова, Л. Г. Сагалова, В. Шокальського, Д. Л. Клебанова, О. С. Барсегяна та інших діячів української культури.

Цікаві матеріали, що зберігаються у фонді неопублікованих наукових праць: рукописи наукових досліджень видатних музикознавців, викладачів університету, дипломні дослідження здобувачів вищої освіти. Серед них виокремлюється рукопис викладача О. М. Сироткіна «Історія Харківської консерваторії», що охоплює 1917-1947 роки, рукопис Й. М. Миклашевського «Музична культура Харкова ХVIII - XIX століть».

З 2021 року фонди бібліотеки ХНУМ активно поповнюються навчальною літературою з профілю університету та нотами.

Станом на початок 2022 року бібліотечний фонд налічує 145133 примірників. З них ноти - 86572 прим., книги - 47645 прим., періодика - 7522 прим., неопублікованих документів -2754, фонд рідкісних і цінних документів - 16664 прим.

На допомогу користувачам бібліотеки створений довідковий апарат, який включає алфавітний каталог книг, алфавітний каталог нот, систематичний каталог книг, систематичний каталог нот, аналітичну нотну картотеку, аналітичну систематичну картотеку статей з книг та журналів, картотеку історії університету, праць викладачів та здобувачів вищої освіти університету, реєстраційну картотеку періодичних видань, алфавітну картотеку авторефератів дисертацій.

Але на сучасному етапі стрімкого розвитку українських університетів

наукове та інформаційне середовище вимагає від університетських бібліотек відповідного рівня трансформації у цифрове поле. Тому в бібліотеці ХНУМ з 2019 року розпочинається процес автоматизації бібліотечних технологічних процесів шляхом впровадження в роботу бібліотеки АБІС (автоматизованої бібліотечної інформаційної системи) – UniLib. За допомогою АБІС вже можна робити багатоаспектний пошук даних за різними ознаками і їх поєднаннями без формування додаткових карток, покажчиків; організацію комплектування фонду з використанням баз даних видавництв з автоматичним формуванням замовлень і автоматизованим обліком їх виконання. Паралельно створюється електронний каталог (ЕК) бібліотеки ХНУМ, який охоплює всі документи, що зберігаються у фондах бібліотеки та покликаний допомогати користувачам здійснювати пошук необхідних документів у повному обсязі, у будь-який час та з будь-якого пристрою.

Для оцифровки рідкісних видань, навчальних документів для бібліотеки придбаний книжковий сканер планетарного типу. Таким чином, в ЕК бібліотеки формується новий вид фонду - електронний ресурс, що надає можливість вести наукову та навчальну роботу онлайн, використовуючи рdf-файли.

2022 рік - це наступна сторінка в історії бібліотеки. Це рік надзвичайних випробувань для нашої країни, для наших людей. Бібліотека стійко продовжує свою роботу, підтримує навчальний процес, вишукує нові форми роботи.

У 2022 році розпочинається робота над розробкою офіційного сайту бібліотеки. Також створюється інституційний репозиторій, ведеться безперервна робота з його наповнення.

2023 рік, бібліотека плідно працює над наповненням електронного каталогу, формуванням нових сучасних послуг та продуктів. Розвиває колекції репозитарію, продовжує роботу з фондом. Комплектування фонду: на замовлення кафедр придбано нові сучасні наукові та навчально-методичні матеріали, також оновлюється фонд історичної, художньої літератури. Уважно вивчає та аналізує потреби професорсько-викладацького та студентського складу, використовує для цього сучасні інструменти зворотного зв’язку. Поступово оцифровує фонд рідкісних видань, навчально-методичної літератури, починає формувати ресурс: «Цифрова колекція творів українських композиторів».

Станом на 01.01.2024 року Бібліотека має загальний фонд 154164 примірників. З них унікальний фонд нотної літератури (85127 прим.), книг (56801 прим.), періодичних видань (7491 прим.), в тому числі рідкісні іностранні журнали. Всього рідкісних, цінних документів виділено 16661 примірників.

Місія нашої  Бібліотеки спрямована на розвиток освітнього та наукового потенціалу університету через створення, збереження та організацію доступу до світових та власних інформаційних ресурсів.