ЛогоБібліотека ХНУМ
bka_khnum@ukr.netХарків, майдан Конституції, 11/13Пн – Пт: 09:00 – 17:00 Сб: 09:00- 14:00 Нд: вихідний
Вхід

78
Етномузика : зб. ст. та матеріалів / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнологіїї. - на честь 100-річчя від дня народж. В. Гошовського. - Чис. 18. - 2022. - 223, [1] c.
85.92(4УКР)
У45
Українські народні пісні / для міш. хору без супроводу в оброб. О. Яковчука. - Київ : Фоліант, 2016. - 302, [2] с.
78
П44
Подвижниця української культури : кн. на пошану Марії Білинської / [уклад.: Л. Яросевич, А. Білинський]. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 175, [1] с., [6] арк. іл.
78
С38
Syntagma musicum : зб. наук. ст. та спогадів на пошану Стефанії Павлишин / [ред.-упоряд. В. Камінський, О. Козаренко]. - Львів : Сполом, 2010. - 195, [1] с., 16 арк. фот.
78
М89
Музикознавча думка Дніпропетровщини : [зб. наук. ст.] / Дніпр. акад. музики ім. М. Глінки. - Вип. 19 (2, 2020). - 2020. - 222 с.
78
К38
Київське музикознавство : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. муніцип. акад. музики ім. Р. М. Глієра. - Вип. 59. - 2019. - 232, [1] c.
78
С91
Сучасне музичне мистецтво як соціокультурне явище : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. дист. конф. (з міжнар. участю), [6-7 квіт. 2020 р.] / Дніпр. акад. музики ім. М. Глінки. - Дніпро : Грані, 2020. - 119, [1] c.
78
Н34
Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка / [ред. кол.: І. Пилатюк (голов. ред.)]. - Музикознавчі студії. - Вип. 18. - 2008. - 158, [2] с.
37
А38
Академія музичної еліти України : історія і сучасність / [авт.-упоряд. А. П. Лащенко, О. І. Малозьомова, Т. В. Гусарчук]. - Київ : Муз. Україна, 2004. - 508, [4] с., [24] арк. фот.
85.954.2
І-18
Іваненко, Л. М.
Нонакорди : 20 уроків джаз. імпровізації на фп. / Л. М. Іваненко. - Київ : Кафедра, 2011. - 40 с.
78
Б81
Бондар, Є. М.
Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : [монографія] / Є. М. Бондар. - Одеса : Астропринт, 2018. - 193, [3] c.
78
Б81
Бондаренко, А. І.
Сучасне музичне мистецтво і комп'ютерні програми : навч. посіб. / Бондаренко А. І. - Київ : Ліра-К, 2022. - 281, [2] с.
85.954.2
Б59
Бігєєва, Л. І.
Мій давній друже : п'єси та ансамблі для фп. / Лілія Бігєєва. - Дніпро : Інновація, 2021. - 48 с.
78
В54
Витвицький, В.
Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / Василь Витвицький. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2003. - 389, [1] c., [4] арк. іл.
030
В75
Воробйова, Н. І.
Арт-словник : довід. вид-ня / Н. І. Воробйова, Ю. В. Датченко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 35, [1] с.
78.071.1
Г67
Горак, Я. Р.
Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половинв ХІХ - початок ХХ ст.) / Яким Горак. - Львів : Сполом, 2009. - 230, [2] с.
78
Г67
Горбаль, Я. М.
Методика проведення індивідуальних занять з гри на духових та ударних інструментах : [навч.-метод. посіб.] / Я. Горбаль, В. Горбаль. - Львів : Посвіт, 2019. - 75, [1] c.