ЛогоБібліотека ХНУМ
bka_khnum@ukr.netХарків, майдан Конституції, 11/13Пн – Пт: 09:00 – 17:00 Сб: 09:00- 14:00 Нд: вихідний
Вхід

78
Д81
Дуда, А. І.
Основи постановки співочого голосу. Тенор : [навч. посіб.] / А. І. Дуда. - Одеса : ОДМА, 2005. - 114, [2] с.
78
С89
Супрун-Яремко, Н. О.
Поліфонія : посіб. для студентів вищ. навч. муз. закл. України / Надія Супрун-Яремко. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 512 с.
78
Г85
Грицюк, О. Ю.
Аранжування та читання вокально-хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко. - Київ : Ліра-К, 2019. - 39, [1] c.
78
Г85
Грицюк, О. Ю.
Читання хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк. - Київ : Ліра-К, 2017. - 39, [1] c.
78
К80
Кречко, Н. М.
Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар : практикум / Н. М. Кречко, О. Ю. Грицюк, Н. М. Комаренко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 43, [1] c.
78
Ч-49
Черноіваненко, А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології : монографія / А. Д. Червоноіваненко. - Одеса : Гельветика, 2021. - 703, [1] c.
78
З-63
Зінькевич, О. С.
Українська симфонія 1970-1980-х років. Генетико-типологічний аспект / Олена Зінькевич. - Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2023. - 223, [1] c.
78
О-34
Овсяннікова-Трель, О. А.
"Нова простота" як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві : монографія / О. А. Овсяннікова-Трель. - Одеса : Гельветика, 2021. - 447, [1] c.
78
Е45
Економова, Е. К.
Організація співтворчості концертмейстера і співака : навч. посіб. / Е. К. Економова. - Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2003. - 207, [1] с.
78
Б81
Бондар, Є. М.
Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : [монографія] / Є. М. Бондар. - Одеса : Астропринт, 2018. - 193, [3] c.
159.9
К49
Климчук, В. О.
Психологія посттравматичного зростання : монографія / В. О. Климчук. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. - 156, [2] с.
3
Т23
Татенко, В. О
Соціальна психологія націєтворення: суб'єктивно-вчинковий підхід : монографія / В. О. Татенко. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. - 141, [1] с.
78
Етномузика : зб. ст. та матеріалів / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнологіїї. - на честь 100-річчя від дня народж. В. Гошовського. - Чис. 18. - 2022. - 223, [1] c.
78
С38
Syntagma musicum : зб. наук. ст. та спогадів на пошану Стефанії Павлишин / [ред.-упоряд. В. Камінський, О. Козаренко]. - Львів : Сполом, 2010. - 195, [1] с., 16 арк. фот.
78
П44
Подвижниця української культури : кн. на пошану Марії Білинської / [уклад.: Л. Яросевич, А. Білинський]. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 175, [1] с., [6] арк. іл.
78
Г67
Горбаль, Я. М.
Методика репетиційної роботи диригента з військовим оркестром : [навч.-метод. посіб.] / Я. М. Горбаль, В. Я. Горбаль. - Львів : Посвіт, 2020. - 127, [1] c.
78
З-13
Завісько, Н. З.
Гармонія. Ч. 2. Хроматика : навч. посіб. / Завісько Н. З., Лемішко М. М. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 216 с.