ЛогоБібліотека ХНУМ
bka_khnum@ukr.netХарків, майдан Конституції, 11/13Пн – Пт: 09:00 – 17:00 Сб: 09:00- 14:00 Нд: вихідний
Вхід

030
В75
Воробйова, Н. І.
Арт-словник : довід. вид-ня / Н. І. Воробйова, Ю. В. Датченко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 35, [1] с.
159.9
К49
Климчук, В. О.
Психологія посттравматичного зростання : монографія / В. О. Климчук. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. - 156, [2] с.
3
Т23
Татенко, В. О
Соціальна психологія націєтворення: суб'єктивно-вчинковий підхід : монографія / В. О. Татенко. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2021. - 141, [1] с.
37
А38
Академія музичної еліти України : історія і сучасність / [авт.-упоряд. А. П. Лащенко, О. І. Малозьомова, Т. В. Гусарчук]. - Київ : Муз. Україна, 2004. - 508, [4] с., [24] арк. фот.
78
Етномузика : зб. ст. та матеріалів / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнологіїї. - на честь 100-річчя від дня народж. В. Гошовського. - Чис. 18. - 2022. - 223, [1] c.
78
Б81
Бондар, Є. М.
Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : [монографія] / Є. М. Бондар. - Одеса : Астропринт, 2018. - 193, [3] c.
78
Б81
Бондаренко, А. І.
Сучасне музичне мистецтво і комп'ютерні програми : навч. посіб. / Бондаренко А. І. - Київ : Ліра-К, 2022. - 281, [2] с.
78
В54
Витвицький, В.
Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / Василь Витвицький. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2003. - 389, [1] c., [4] арк. іл.
78
Г67
Горбаль, Я. М.
Методика репетиційної роботи диригента з військовим оркестром : [навч.-метод. посіб.] / Я. М. Горбаль, В. Я. Горбаль. - Львів : Посвіт, 2020. - 127, [1] c.
78
Г67
Горбаль, Я. М.
Методика проведення індивідуальних занять з гри на духових та ударних інструментах : [навч.-метод. посіб.] / Я. Горбаль, В. Горбаль. - Львів : Посвіт, 2019. - 75, [1] c.
78
Г85
Грицюк, О. Ю.
Читання хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк. - Київ : Ліра-К, 2017. - 39, [1] c.
78
Г85
Грицюк, О. Ю.
Аранжування та читання вокально-хорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко. - Київ : Ліра-К, 2019. - 39, [1] c.
78
Г87
Громченко, В. В.
Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ - початку ХХІ ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) : монографія. - Київ : Ліра, 2020. - 302, [2] с.
78
Д81
Дуда, А. І.
Основи постановки співочого голосу. Тенор : [навч. посіб.] / А. І. Дуда. - Одеса : ОДМА, 2005. - 114, [2] с.
78
Е45
Економова, Е. К.
Організація співтворчості концертмейстера і співака : навч. посіб. / Е. К. Економова. - Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2003. - 207, [1] с.
78
З-13
Завісько, Н. З.
Гармонія. Ч. 2. Хроматика : навч. посіб. / Завісько Н. З., Лемішко М. М. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 216 с.
78
З-63
Зінькевич, О. С.
Українська симфонія 1970-1980-х років. Генетико-типологічний аспект / Олена Зінькевич. - Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2023. - 223, [1] c.