UnilibБібліотека ХНУМБібліотека Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

Нові надходження: Jan - Jul 2024

78
Ч-49
Черноіваненко, А. Д.
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології : монографія / А. Д. Червоноіваненко. - Одеса : Гельветика, 2021. - 703, [1] c.
78
А90
Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 24. - 2021. - 214, [1] с.
78
А90
Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 29. - 2022. - 258, [1] с.
78
А90
Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 31. - 2023. - 213, [1] с.
78
А90
Аспекти історичного музикознавства : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 32. - 2023. - 201, [1] с.
78
Етномузика : зб. ст. та матеріалів / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнологіїї. - на честь 100-річчя від дня народж. В. Гошовського. - Чис. 18. - 2022. - 223, [1] c.
78
Етномузика : зб. ст. та матеріалів / Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Каф. муз. фольклористики, Проблемна н.-д. лаб. муз. етнологіїї. - із нагоди ювілею Б. Яремка. - Чис. 19. - 2023. - 263, [1] с.
85.954.2
Б59
Бігєєва, Л. І.
Мій давній друже : п'єси та ансамблі для фп. / Лілія Бігєєва. - Дніпро : Інновація, 2021. - 48 с.
821(477)
П48
Покидьки та інші п'єси : сучас. укр. драматургія / упоряд. Б. Струтинський. - Харків : Фоліо, 2023. - 381, [3] с.
7
П78
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 60. - 2021. - 238, [1] c.
7
П78
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 65. - 2022. - 211, [1] c.
7
П78
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 66. - 2023. - 255, [1] c.
7
П78
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Вип. 67. - 2023. - 147, [1] c.
85.97
В83
Врублевський, І.
Синій птах. Повернення : [опера] / Іван Врублевський. - Харків : ЦСМ "Нова сцена", 2023. - 107, [1] с.
85.97
В83
Врублевський, І.
Синій птах. Повернення : [опера] / Іван Врублевський. - Харків : ЦСМ "Нова сцена", 2023. - 239, [1] с.
85.97Г
В83
Врублевський, І.
Синій птах. Повернення : [опера] / Іван Врублевський. - Харків : ЦСМ "Нова сцена", 2023. - 23 парт. (316 с. орк.паг.)
78.089.1
Т35
Терновий, Д. М.
Синій птах. Повернення : лібрето / Дмитро Терновий. - Харків : ЦСМ "Нова сцена", 2023. - 152, [4] с.
85.955.4
Г34
Гендель, Г. Ф.
Сонати : для скрипки з фп. / Г. Гендель. - [4-6]. - Зош. 2. - 27 c., 1 парт. (11 с.)
78
Б81
Бондаренко, А. І.
Сучасне музичне мистецтво і комп'ютерні програми : навч. посіб. / Бондаренко А. І. - Київ : Ліра-К, 2022. - 281, [2] с.
792
К93
Курбас, Л.
Філософія театру / Курбас. - Харків : Олександр Савчук, 2022. - 918, [2] с.
Показано 20 (20)